top of page

Dr Jazz Magazine

Dr Jazz Magazine

Het pianotrio is een rum uitgevallen niche in de jazzmuziek. Velen hebben zich er aan gewaagd. Elke jazzpianist benadert het concept op zin eigen manier. Dat heeft prachtige muziek opgeleverd. Denk maar ens aan de trio's van Oscar Peterson, Bud Powell, Ahmad Jamal, Nat King Cole, Erroll Garner of Bill Evans, om wat verschillende invalshoeken te noemen. Tegelijkertijd maakt die rijke geschiedenis van de vorm het lastig om er nog een originele invulling aan te geven. Een eigen stem vinden is moeilijk en vraagt moed, maar dat is juist wat jazzmuziek in het algemeen zo

interessant maakt. Jazzmusic behandelen aan de ene kant de traditie met respect maar aan de andere kant willen zo ook hun eigen stempel op de muziek drukken. In de spanning tussen die twee ontstaat vaak its moois. En dat is hier het geval.

Pianist Keigo Hirakawa, samen met Eddie Brookshire op bas en Fenton Sparks op drums, laat op deze cd horen hoe fris en sprankelend het pianotrio nog zijn kan. Men is goed op elkaar ingespeeld en lat elkaar voldoende ruimte. De luisteraar herkent de invloed van de grote voorbeelden maar hoort tegelijkertijd veel avontuurliik nieuws. Alle nummers behalve de laatste twee zijn door Keigo Hirakawa zelf geschreven. Dance Of The Infidels is een stuk van Bud Powell en Precious Lord is van George Nelson Allen en Thomas A.

Dorsey. Alles wordt met overtuiging en technisch erg knap vertolkt. Liefhebbers van pianotrio's moeten hier zeker ens naar luisteren. Ze zullen niet teleurgesteld worden.

Bestellen kan via www. keigohirakawa.com/ of bij de gebruikelijke internetwinkels.


(English Translation:

The piano trio is a well-established niche in jazz music. Many have ventured into it, and each jazz pianist approaches the concept in their own way. This has resulted in beautiful music. Think of the trios of Oscar Peterson, Bud Powell, Ahmad Jamal, Nat King Cole, Erroll Garner, or Bill Evans, to name a few different perspectives. At the same time, the rich history of the form makes it challenging to bring a truly original interpretation. Finding one's own voice is difficult and requires courage, but that's precisely what makes jazz music so interesting in general. Jazz musicians treat tradition with respect on one hand, but on the other hand, they also want to make their own mark on the music. Often, something beautiful arises from the tension between these two aspects, and that is the case here.

Pianist Keigo Hirakawa, along with Eddie Brookshire on bass and Fenton Sparks on drums, demonstrates on this CD how fresh and sparkling the piano trio can still be. They are well attuned to each other and allow enough space for individual expression. The listener can recognize the influence of great role models but also hears a lot of adventurous and new elements. Except for the last two tracks, all pieces are composed by Keigo Hirakawa himself. "Dance Of The Infidels" is a piece by Bud Powell, and "Precious Lord" is by George Nelson Allen and Thomas A. Dorsey. Everything is performed with conviction and remarkable technical skill. Fans of piano trios should definitely listen to this. They will not be disappointed.)

bottom of page